Chiều ngày 16/5/2023 tại Nhà D2 Đại học Quốc gia Hà Nội (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy) đã diễn ra buổi làm việc giữa đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Rau quả, nông sản (Vegetexco) và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CSK) chốt các phương án đầu tư, hợp tác cụ thể về Khoa học Công nghệ nhằm đạt được các kết quả hợp tác thiết thực, hiệu quả nhất.

Trước đó Tổng Công ty Vegetexco và Trung tâm CSK đã ký Thỏa thuận Hợp tác với mục đích khai thác và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển giao các kết quả/ sản phẩm khoa học công nghệ giữa các đơn vị của ĐHQHGN và Vegetexco, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong sản xuất kinh doanh, Vegetexco thỏa thuận hợp tác đặt hàng CSK tổ chức triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các chuyên gia, các nhà khoa học của ĐHQHGN bao gồm nhưng không giới hạn trong các lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu; Quản lý và khai thác tài sản trí tuệ; Tư vấn, đánh giá và định giá công nghệ đặc biệt là khi tiếp nhận hoặc chuyển giao các trang thiết bị, dây truyền công nghệ; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển giao tri thức; Hợp tác nghiên cứu để phát triển các sản phẩm có tiềm năng thương mại hoá  trong các lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hoá mỹ phẩm; Lập chiến lược, xây dựng kế hoạch hành động, tư vấn về các nội dung cụ thể trong công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc, phát triển thị trường, tài chính, quản trị rủi ro, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.; Tư vấn, cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ khác… Trong đó, CSK chịu trách nhiệm về đội ngũ chuyên gia tư vấn và nhân lực thực hiện, các vấn đề chuyên môn, đăng ký sở hữu trí tuệ; Vegetexco cung cấp hoặc hỗ trợ nguồn lực tài chính, trang thiết bị (nếu có), thương mại hóa sản phẩm để thực hiện các nhiệm vụ hợp tác.

Tại buổi làm việc ngày 16/5/2023, phía Tổng Công ty Vegetexco quyết định sẽ xem xét và phê duyệt đề xuất đầu tư kinh phí để tiến hành thử nghiệm ít nhất 02 sản phẩm nghiên cứu KHCN của ĐHQHGN đó là các quy trình nghiên cứu ứng dụng trong bảo quản rau quả, nông sản. Ngoài đầu tư kinh phí thử nghiệm, Tổng Công ty Vegetexco sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu (rau/củ/quả..) cho các hoạt động thử nghiệm và hỗ trợ thêm các nguồn lực cần thiết để việc thử nghiệm hoàn thành theo kế hoạch. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để Tổng Công ty Vegetexco nhận chuyển giao công nghệ để ứng dụng các nghiên cứu này vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty hoặc xem xét đầu tư để cùng thương mại hóa các ứng dụng KHCN này.