Ngày 15/6/2023, khóa đào tạo Hỗ trợ Doanh nghiệp: Đọc hiểu và phân tích Báo cáo Tài chính cơ bản đã diễn ra tại phòng 901 - nhà Điều hành - Đại học Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của hơn 50 học viên tới từ các doanh nghiệp, đơn vị, lĩnh vực khác nhau.

Được tổ chức theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP về Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ, trong lớp học, chuyên gia Trần Đức Huân - Giám đốc Trung tâm tư vấn doanh nghiệp - Admin Cộng đồng Doanh nghiệp & Khởi nghiệp sáng tạo chia sẻ về các kiến thức nền tảng giúp người học nắm rõ cấu trúc của báo cáo tài chính, hướng dẫn người học đọc và nắm bắt các thông tin trên báo cáo tài chính, thực hành phân tích các thông tin tài chính cơ bản phục vụ việc ra quyết định và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lớp học cũng được đồng hành bởi Kylin Capital và Cộng đồng Doanh nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo.

Một số hình ảnh của lớp học: