Ngày 14-15 tháng 7 năm 2022, Ban Khoa học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp - ĐHQGHN phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa tập huấn hỗ trợ tăng cường đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích ở ĐHQGHN

Tham gia khóa tập huấn có gần 100 cán bộ là chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN đã và đang triển khai có đăng ký sản phẩm sở hữu trí tuệ; đại diện lãnh đạo cấp phòng phụ trách khoa học và công nghệ cùng đại diện một số nhóm nghiên cứu, nhà khoa học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.

Thông qua khóa tập huấn giúp nhà khoa học ĐHQGHN hiểu rõ hơn các nội dung cơ bản về sáng chế và nhận dạng các đối tượng được bảo hộ dưới dạng sáng chế đối với các kết quả nghiên cứu; thủ tục đăng ký sáng chế; hướng dẫn soạn thảo bản  mô tả sáng chế; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin sáng chế trong nước và ngoài nước; thực hành tra cứu thông tin sáng chế phục vụ đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn

Ông Đặng Thành Đạt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp - ĐHQGHN phát biểu khai giảng khóa tập huấn

 

Ông Đào Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định kiểu dáng công nghiệp chia sẻ tại khóa tập huấn

Ông Bùi Duy Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp - Cục Sở hữu trí tuệ chia sẻ tại khóa tập huấn

GS.TS. Vũ Văn Tích, Trưởng ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN phát biểu tại khóa tập huấn

 

Nguồn: Phòng SHTT&CGTT