Nhằm thúc đẩy đưa các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ của  các nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ra thị trường, thương mại hoá tài sản tri thức, trí tuệ thành các giá trị thực tiễn, hữu ích phục vụ cho cộng đồng và xã hội, Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) triển khai Chương trình VNU-Techgate “Chuyển giao, Thương mại hoá kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ của các nhà khoa học ĐHQGHN”. Chương trình VNU-Techgate năm 2021 đã thu hút sự tham gia của các nhà khoa học với 15 sản phẩm KH&CN, trong đó một số sản phẩm đã nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, nhà đầu tư và đang trong quá trình trao đổi, xúc tiến hợp tác đầu tư phát triển sản phẩm/thương mại hóa.

Tiếp nối các kết quả đã đạt được từ Chương trình VNU-Techgate năm 2021, Trung tâm tổ chức Chương trình VNU-Techgate năm 2022, thời gian từ tháng 5 đến tháng 11/2022 với mục tiêu hỗ trợ chuyển giao, thương mại hóa cho 3-5 sản phẩm KH&CN của các nhà khoa học trong ĐHQGHN.

Công bố triển khai Chương trình VNU-Techgate 2022 được Trung tâm tổ chức kết hợp tại Tọa đàm “Chuyển giao công nghệ trong trường Đại học”.

Thời gian: 14:00 - 16:30 ngày 23/5/2022

Địa điểm:  Không gian Innovation - Startup, Tầng 1, Nhà G6, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Online qua Zoom: Meeting ID: 448 914 6795, Passcode: abcd1234.

http://zoom.us/wc/join/4489146795

-----------------------------------------------------------------------

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

CHƯƠNG TRÌNH VNU-TECHGATE 2022 “CHUYỂN GIAO, THƯƠNG MẠI HOÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐHQGHN”

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO TRI THỨC VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP, ĐHQGHN

Hotline: 0912 514 937 (Ms Thảo)

                 0866 674 602 (Mr Hoàng)


Hải Yến - P. HC-TH