"/> "/> mba essay review service homework connection do my statistics assignment uk dissident essay historical in revisionist tradition viewpoint help writing numbers furniture business plan chemistry ii help critical thinking exercises nursing mymaths online homework answers persuasive essay on renting vs buying a home
slide

Trang chủ Sở hữu trí tuệ

Đầu mối cung cấp dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ các thủ tục đăng ký bằng độc quyền phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền sở hữu công nghiệp, bảo hộ nhãn hiệu, quyền tác giả cho các cán bộ khoa học, người học trong và ngoài ĐHQGHN.
Xây dựng cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ của ĐHQGHN; nhận dạng, định giá tiềm năng thương mại, xây dựng chiến lược bảo hộ và khai thác đối với các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ hình thành trên cơ sở đầu tư của ĐHQGHN.
Thực hiện các dịch vụ đăng ký bảo hộ, quản trị danh mục tài sản trí tuệ, giám sát xâm phạm bảo hộ trí tuệ; thiết kế, đặt tên, đăng ký, quảng bá để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nghiên cứu KH&CN của ĐHQGHN.
Thiết lập hệ thống quản trị tri thức của ĐHQGHN để lưu trữ, khai thác, sử dụng tri thức một cách có hệ thống nhằm tạo ra những tri thức mới; tăng cường chia sẻ thông tin, tri thức thông qua các hoạt động chuyển giao.  
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ cho cán bộ và người học của ĐHQGHN; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu và các tiêu chuẩn quốc tế theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở trong và ngoài ĐHQGHN khi được Giám đốc ĐHQGHN cho phép.
Quy Trình Đăng Ký Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền xuất phát từ các sáng tạo trí tuệ cả con người (như tác phẩm văn học – nghệ thuật, khoa học, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch điện tự, chỉ dẫn địa lỹ, nhãn hiệu, tên thương mại...) Để có được các thành quả sáng tạo trí ...
Quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập quốc tế
Để nhanh chóng hội nhập với thế giới, Việt Nam đã và đang tiến hành gia nhập nhiều tổ chức và điều ước quốc tế, gần đây nhất là TPP. Việc mở rộng mối quan hệ giao lưu.. ...
Trí tuệ nhân tạo cho nhà thông minh
OnSky lần đầu tiên giới thiệu tại thị trường Việt Nam các sản phẩm công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Kết nối mọi vật áp dụng trên hệ thống an ninh, an toàn, tiện nghi và tiết kiệm năng lượng cho nhà thông minh (Smart Home) ...
Tại sao phải bảo vệ thương hiệu
Với một nền kinh tế thị trường khá đa dạng thì người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội để chọn lựa cho mình những sản phẩm phù hợp nhất và theo họ là tốt nhất ...
Vai trò của sở hữu trí tuệ trong cuộc sống
Trong suốt thời gian dài của lịch sử từ khi có bắt đầu các hoạt động giao thương, tài sản hữu hình luồn chiếm vai trò quan trọng và quyết định. Tuy nhiên, những thập kỷ gần đây cho thấy tổng giá trị của các doanh nghiệp... ...
Sở hữu trí tuệ phải thực sự là động lực cho đổi mới sáng tạo
Không ít phòng làm việc vẫn sáng đèn sau 8h tối; những cán bộ không nghỉ trưa để cố gắng giải quyết đơn đăng ký nhiều nhất có thể... là những câu chuyện phía sau .. ...
Nâng cao sáng tạo trong thiết kế sản phẩm có giá trị cộng thêm cho Việt Nam
Càng ngày các doanh nghiệp Việt Nam càng ý thức rõ công nghệ lõi, sản phẩm có giá trị cộng thêm cao đòi hỏi tính sáng tạo trong các khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm .. ...