slide
Quy trình thẩm định giá
Ngày đăng: 26/08/2017
QUY TRÌNH CHI TIẾT THẨM ĐỊNH GIÁ
A. Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn
* Gồm 07 bước như sau:

B. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ định giá
 * Gồm 05 bước như sau:


C. Công đoạn 3: Thực hiện định giá
* Gồm 06 bước như sau:

 
D. Công đoạn 4: Xử lý kết quả
* Gồm 04 bước như sau:

Bài viết liên quan
Giám định công nghệ
Ngày đăng: 26/08/2017
Quy trình giám định công nghệ  gồm 4 công ...