mba essay review service love essay paper creative writing ideas for adults customized research papers three business plans
slide

Trang chủ Sứ mạng và tầm nhìn


Sứ mạng
Thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm KHCN của ĐHQGHN và các cơ sở nghiên cứu KHCN, cầu nối tạo giá trị từ sản phẩm nghiên cứu khoa học và thúc đẩy phát triển Khởi nghiệp trong ĐHQGHN và trên địa bàn Hà Nội.
Tầm nhìn năm 2030
Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kết nối cung cầu KHCN, chuyển giao tri thức, Hỗ trợ Khởi nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, cầu nối du học, 
Giá trị cốt lõi
Tiên phong đổi mới sáng tạo; Kết nối tri thức; Tạo dựng giá trị mới; Trách nhiệm cộng đồng; Văn hóa tri thức.
Khẩu hiệu hành động
"Đổi mới tạo nên đột phá"