help with sci 241 dehydration assignment dissertation de francais advertisement assignment how to write an essay about a person creative writing ma matisse the woman with the hat pshs homework help master thesis in computer science
slide

Trang chủ Giới thiệu chung

 

Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp (VNU - CSK) có tiền thân là Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao Tri thức thành lập tháng 12/2011; tháng 3/2017 được đổi tên gọi và bổ sung chức năng nhiệm vụ theo quyết định của Giám đốc ĐHQGHN.

Hoạt động trong các lĩnh vực chính như sau:
Sở hữu trí tuệ;
Giám định công nghệ (TLO).
Kết nối cung cầu khoa học công nghệ.
Chuyển giao tri thức.
Hỗ trợ Khởi nghiệp.
Đào tạo.
Du học.
Cung ứng nhân lực chất lượng cao.
Trụ sở chính của Trung tâm tại tòa nhà G6, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84) (24) 6294 - 0036         
Website: csk.edu.vn
Email: vnu-csk@vnu.edu.vn