slide

Trang chủ Liên hệ

Mời bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi đi cho chúng tôi. Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất. Xin trân thành cảm ơn!

Phòng Hành chính tổng hợp
Chuyên viên hành chính, tổ chức Vũ Ngọc Hiếu
ĐT: (024) 6294 0036
Email: hieuvn@csk.edu.vn
Kế toán Lê Thị Thu Cúc
ĐT: (024) 6294 0036
Email: cucltt@csk.edu.vn
Phòng Sở hữu Trí tuệ và
Chuyển giao Tri thức
Chuyên viên Đặng Minh Quân
ĐT (024) 6291 1434
Email: minh.quan@csk.edu.vn
Chuyên viên Kiều Diễm Hương
ĐT (024) 6291 1434
Email: huongkd@vnu.edu.vn
Chuyên viên Nông Trung Hiếu
ĐT (024) 6291 1434
Email: trunghieu@csk.edu.vn 
Phòng Hỗ trợ Khởi nghiệp
Chuyên viên Vũ Hồng Trang
ĐT (024) 6291 1434
Email: vhtrang@csk.edu.vn
Chuyên viên Đinh Hữu Trung
ĐT (024) 6291 1434
Email: dinhhuutrung@vnu.edu.vn
Chuyên viên Bùi Thị Nga
ĐT (024) 6291 1434
Email: hangnga@csk.edu.vn 
VP Giám định Công nghệ ĐT (024) 6291 1434
Email: vpgdcn@csk.edu.vn