"/> "/>
slide

Trang chủ Hỗ trợ khởi nghiệp

Hỗ trợ các nhà khoa học, người học trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí để nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, sản xuất thử nghiệm nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm.
Hợp tác với các quỹ đầu tư mạo hiểm, các cá nhân và tổ chức giúp cá nhân, nhóm nghiên cứu huy động vốn cho các dự án nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ; tư vấn, hỗ trợ, đồng hành với các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, người học trong ĐHQGHN trong việc thành lập các doanh nghiệp KH&CN (start-up/spin-off).
Tư vấn đầu tư nghiên cứu và tạo lập các tài sản trí tuệ, sản phẩm KH&CN có giá trị thương mại, giá trị gia tăng cao; hỗ trợ đánh giá và xác định giá trị thương mại, tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ và tối đa hóa lợi nhuận khi chuyển giao, thương mại hóa công nghệ.
Xây dựng Quỹ tương trợ khởi nghiệp của Trung tâm từ nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp và từ nguồn thu của Trung tâm khi có điều kiện để hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp trong và ngoài ĐHQGHN.
Tham gia hoạt động điều phối Quỹ Khởi nghiệp của ĐHQGHN phù hợp với quy định của pháp luật.
8 nguyên nhân thực sự khiến khởi nghiệp thất bại
Bạn có một ý tưởng, cho dù nó thông minh, độc đáo và hấp dẫn đến thế nào thì vẫn chưa đủ. Khác biệt giữa thành công và thất bại ít quan hệ đến ý tưởng mà liên quan nhiều đến những con người mang ý tưởng đó vào cuộc sống ...
Bạn nên thử bao nhiêu lần khi khởi nghiệp
Tất cả các doanh nhân khởi nghiệp đều phải trải qua những thử thách mang tên “thất ...
Lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của bạn
Thành bại của con người nằm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới và xác định chỗ đứng của mình như thế nào ...
12 cách huy động vốn khởi nghiệp kinh doanh
Thông minh tài chính là khả năng bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu giải pháp tài chính khác nhau để xoay sở một vấn đề ...
Lời khuyên hữu ích cho những ai muốn khởi nghiệp
Không ai có thể kiểm soát được vấn đề sẽ xảy ra nhưng có thể kiếm soát cách mà mình phản ứng với những vấn đề đó ...