slide
Giám định công nghệ
Ngày đăng: 26/08/2017
QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
A. Công đoạn 1: Tiếp nhận đơn
* Gồm 07 bước như sau:


B. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định
* Gồm 05 bước như sau:


C. Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định
* Gồm 07 bước như sau:


D. Công đoạn 4: Xử lý kết quả
* Gồm 04 bước như sau:


Bài viết liên quan
Quy trình thẩm định giá
Ngày đăng: 26/08/2017
Quy trình chi tiết thẩm định giá bao gồm 4 công ...
Một số vấn đề cần quan tâm trong giám định công nghệ các dự án đầu tư
Ngày đăng: 20/04/2018
Công nghệ của dự án đầu tư là tập hợp các giải pháp, các quy trình và các bí ...
Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
Ngày đăng: 20/04/2018
Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công ...
Định hướng Sàn công nghệ trong bối cảnh cách mạng 4.0
Ngày đăng: 24/04/2018
Sàn giao dịch thông tin công nghệ được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2006. Sau ...
Việt Nam chưa có các sàn giao dịch công nghệ quốc gia đúng nghĩa
Ngày đăng: 24/04/2018
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với trung tâm là sự phát triển công nghệ số đã đặt ...
Sẽ kết nối các sàn giao dịch công nghệ Việt Nam với Hàn Quốc và quốc tế
Ngày đăng: 20/04/2018
Cũng trong thông tin mới phát ra về Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH&CN ...