slide

Home Contact

Please fill up the form and send to us. Our consultants will respond to you as soon as possible. Thanks so much!

General administrative office
Administrative and personnel assistant
Vũ Ngọc Hiếu
Tel: (024) 6294 0036
Email: hieuvn@vnu.edu.vn
Accountant Lê Thị Thu Cúc
ĐT: (024) 6294 0036
Email: cucltt@vnu.edu.vn
Intellectual property and knowledge
transfer office
Consultant Đặng Minh Quân
Tel: (024) 6291 1434
Email: minh.quan@vnu.edu.vn
Consultant Kiều Diễm Hương
Tel: (024) 6291 1434
Email: huongkd@vnu.edu.vn
Consultant Nông Trung Hiếu
Tel: (024) 6291 1434
Email: trunghieu@vnu.edu.vn 
Startup assistance office
Consultant Vũ Hồng Trang
Tel: (024) 6291 1434
Email: vhtrang@vnu.edu.vn
Consultant Đinh Hữu Trung
Tel: (024) 6291 1434
Email: dinhhuutrung@vnu.edu.vn
Consultant Bùi Thị Nga
Tel (024) 6291 1434
Email: hangnga@vnu.edu.vn 
Technology appraisal office Tel (024) 6291 1434
Email: vpgdcn@vnu.edu.vn

những điểm Du Lịch Việt Nam tuyệt vời cho các kỳ nghĩ lễ

Các địa danh du lịch thế giới

Bí quyết, hướng dẫn kinh nghiệm du lịch cho chuyến đi của bạn

Cùng gia đình đi du lịch trong các kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè