Trang chủ Đào tạo khởi nghiệp

Hỗ trợ các nhà khoa học, người học trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí để nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, sản xuất thử nghiệm nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm.
Hợp tác với các quỹ đầu tư mạo hiểm, các cá nhân và tổ chức giúp cá nhân, nhóm nghiên cứu huy động vốn cho các dự án nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ; tư vấn, hỗ trợ, đồng hành với các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, người học trong ĐHQGHN trong việc thành lập các doanh nghiệp KH&CN (start-up/spin-off).
Tư vấn đầu tư nghiên cứu và tạo lập các tài sản trí tuệ, sản phẩm KH&CN có giá trị thương mại, giá trị gia tăng cao; hỗ trợ đánh giá và xác định giá trị thương mại, tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ và tối đa hóa lợi nhuận khi chuyển giao, thương mại hóa công nghệ.
Xây dựng Quỹ tương trợ khởi nghiệp của Trung tâm từ nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp và từ nguồn thu của Trung tâm khi có điều kiện để hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp trong và ngoài ĐHQGHN.
Tham gia hoạt động điều phối Quỹ Khởi nghiệp của ĐHQGHN phù hợp với quy định của pháp luật.
Chi tiết vui lòng tham khảo : http://csk.vnu.edu.vn/ho-tro-khoi-nghiep-b138
CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ ĐÀO TẠO  KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DÀNH CHO SINH VIÊN  VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ MONG MUỐN KHỞI NGHIỆP
• Khóa học nhằm trang bị cho các đối tượng quan tâm đến khởi nghiệp và có mong muốn khởi nghiệp kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để phát triển.. ...
CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DÀNH CHO  CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CÓ Ý TƯỞNG/SẢN PHẨM, SẴN SÀNG KHỞI NGHIỆP
• Khóa học nhằm trang bị cho các đối tượng đã có ý tưởng rõ ràng, sản phẩm dịch vụ khởi nghiệp và sẵn sàng khởi nghiệp những kiến thức.. ...
CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ ĐÀO TẠO  VỀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CƠ QUAN QUẢN LÝ
• Khóa học nhằm cung cấp cho lãnh đạo các trường đại học, các nhà quản lý hoạt động khởi nghiệp tại các địa phương tư duy, kiến thức.. ...
CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ ĐÀO TẠO  ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Khóa học nhằm trang bị cho các giảng viên và cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp tư duy, kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm cần thiết để giảng dạy.. ...
CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ ĐÀO TẠO  ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Khóa học nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng nâng cao cho các giảng viên, cán bộ trực tiếp làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp để có thể giảng dạy.. ...
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO  CÁN BỘ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
• Khóa học cung cấp cho các cán bộ hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học một cái nhìn tổng quan về khởi nghiệp trong trường đại học.. ...