Trang chủ ĐẶT HÀNG KHCN

Tên đơn vị / Cá nhân *

Điện thoại *

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ email *

Tóm tắt ý tưởng

Lĩnh vực

Thông tin tóm tắt yêu cầu đặt hàng *

File đính kèm (Nếu có)- Để đăng ký gửi ý tưởng, các Quý khách thực hiện điền form thông tin bên trái. 
- Ghi chú: Quý khách nên liệt kê đầu bài KHCN dưới dạng file excel.Trong quá trình đăng ký tham gia, Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với:
 
TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO TRI THỨC VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
Email: vnu-csk@csk.edu.vn
Điện thoại: (024) 6294 0036